สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำประเด็นข้อกฎหมายในประเด็นที่ว่า ขับรถย้อนศร แล้วเกิดอุบัติเหตุรถชน บริษัทประกันคุ้มครองไหม เชิญอ่านได้เลยครับ

การขับรถย้อนศร นั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก (พ.ร.บ.) พ.ศ. 2522 มาตรา 41 กำหนดว่าทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรให้เป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปตาม ทิศทางที่กำหนดไว้ และหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
และผิดตามมาตรา 43(8) ที่ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ โดยที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับการขับรถย้อนศรจนเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าผู้เอาประกันจะเป็นผู้ขับรถย้อนศรเองแล้วเกิดการชน หรือ รถของผู้เอาประกันถูกรถคันอื่นที่ขับย้อนศรมาชน ก็ถือเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่อยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ ซึ่งสามารถที่จะแจ้งเคลมได้ตามเงื่อนไขปกติของประกันภัยรถยนต์

กล่าวโดยสรุป

กรณีที่ขับรถย้อนศรแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชนนั้น ไม่ว่าผู้เอาประกันจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด ประกันภัยรถยนต์ก็ให้ความคุ้มครอง แต่ความคุ้มครองจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่รถยนต์ทำไว้เท่านั้น

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935