ความเสียหายบางส่วน (partial loss) คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์และบริษัทประกันภัยรถยนต์มีการประเมินแล้วว่าความเสียหายดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้รถของคุณกลับมาใช้งานได้เหมือนก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น ส่วนใหญ่การประเมินค่าความเสียหายบางส่วน (partial loss) นี้เรามักจะเห็นได้บ่อยในช่วงที่มีน้ำท่วมหรือเรามีการขับรถลุยน้ำท่วมนั่นเอง

ซึ่งหากทำประกันภัยรถยนต์ไว้ และบริษัทประกันภัยรถยนต์ตีค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าเป็นความเสียหายบางส่วน (partial loss) ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะดำเนินการซ่อมแซมรถให้กลับมามีสภาพดังเดิม แต่ก่อนจะนำรถเข้าซ่อมจะต้องได้รับใบรับรองความเสียหายจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ก่อน จึงจะสามารถนำรถเข้าซ่อมกับศูนย์ซ่อม หรืออู่ซ่อมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ได้ และเมื่อรถดำเนินการซ่อมเสร็จได้นำรถกลับไปใช้งานแต่พบว่ารถยังมีปัญหาจากการเกิดเหตุดังกล่าว ก็สามารถแจ้งให้อู่ซ่อมและบริษัทประกันภัยรถยนต์ทราบถึงปัญหาที่เกิด เพื่อที่จะได้นำรถเข้าเช็คสภาพและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ยังถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งยังอยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยรถยนต์นั่นเอง

กล่าวโดยสรุป

ความเสียหายบางส่วน (partial loss) คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์และบริษัทประกันภัยรถยนต์มีการประเมินแล้วว่าความเสียหายดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้รถของคุณกลับมาใช้งานได้เหมือนก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716