สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา รถเสียหายเพราะภัยธรรมชาติ บริษัทประกันจะคุ้มครองหรือไม่ เชิญอ่านได้เลยครับ

ภัยธรรมชาติ (Natural disaster )หมายถึง ภัยที่เกิดจากน้ำท่วม พายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ขอกล่าวถึงกรณี โดยในบทความนี้ขออนุญาตกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆในประเทศไทยครับ

1.น้ำท่วม หลายพื้นที่ในประเทศไทยเมื่อฝนตกหนักจะส่งผลให้น้ำท่วมทันที และน้ำท่วมสามารถทำให้รถยนต์เสียหายได้ (กรณีแบบไหนที่บริษัทประกันไม่คุ้มครอง เคยมีกล่าวถึงไว้ในบทความก่อนหน้านี้)

2.ไฟไหม้ นอกจากเหตุไฟไหม้รถจากการเกิดอุบัติเหตุแล้ว การที่ไฟไหม้บ้านหรือไฟไหม้ป่าก็อาจจะทำให้รถเราที่อยู่ใกล้ๆถูกไฟไหม้ไปด้วย เมื่อรถเกิดระเบิดส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินเพราะไฟไหม้นั้นอาจจะทำให้รถระเบิด และสามารถที่จะทำให้ผู้เอาประกันเสียชีวิตได้

3.ลมพายุ อุบัติเหตุสุดวิสัย เช่น ต้นไม้ เสาไฟฟ้าล้มทับ เป็นต้น อันมีสาเหตุเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนอง

ทั้งนี้เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับรถคันเอาประกันได้ การทำประกันภัยไว้เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุสุดวิสัยแบบนี้ บริษัทประกันรถยนต์จะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมความเสียหายของรถ แต่หากรถคันเอาประกันเสียหายจนไม่สามารถซ่อมให้กลับมาเป็นสภาพเดิมได้ (เสียหายสิ้นเชิง) บริษัทประกันจะต้องคืนทุนประกันเท่ากับวงเงินประกันตามที่ระบุในกรมธรรม์

ประกันรถยนต์ชั้นไหนบ้างที่คุ้มครองภัยธรรมชาติ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  ให้ความคุ้มครองมากที่สุด ครบทุกด้าน (เบี้ยประกันก็จะสูงตามไปด้วย)

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 บางบริษัทประกันภัยจะมีความคุ้มครองครบทั้งไฟไหม้และน้ำท่วม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ สำหรับบางบริษัทประกันภัยจะมีความคุ้มครองครบทั้งไฟไหม้และน้ำท่วม แต่บางบริษัทก็มีเพียงความคุ้มครองไฟไหม้ ไม่มีน้ำท่วมในแผนประกันภัย

(และอาจจะมีชั้นอื่นๆเพิ่มเติม ทั้งนี้ควรศึกษารายละเอียดเรื่องความคุ้มครองอย่างละเอียดประกอบการตัดสินใจ)
 
กล่าวโดยสรุป

ถึงแม้ภัยธรรมชาติอาจไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยเหมือนกับอุบัติเหตุบนท้องถนน แต่ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วและรุนแรง ฉะนั้นควรเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับมันเสมอ ด้วยการทำประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมกับรถของคุณ

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935