Home ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพทนายความ เลี้ยวโดยไม่รอสัญญาณไฟจราจร ถือว่ากระทำโดยประมาทหรือไม่

เลี้ยวโดยไม่รอสัญญาณไฟจราจร ถือว่ากระทำโดยประมาทหรือไม่

111
0

เลี้ยวโดยไม่รอสัญญาณไฟจราจร ถือว่ากระทำโดยประมาทหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2031/2535

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 78, 157, 160

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 91 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43, 78, 157, 160 ข้อหาขับรถประมาทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 4 ปี ข้อหาหลบหนีไม่ช่วยเหลือและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จำคุก 2 เดือนเรียงกระทงลงโทษรวมจำคุก 4 ปี 2 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดฐานขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ไปตามถนนพระรามที่ 3 จากสะพานกรุงเทพมุ่งหน้ามาที่สี่แยกสาธุประดิษฐ์และมาจอดติดสัญญาณไฟจราจรสีแดงอยู่ที่สี่แยกดังกล่าวและตามคำเบิกความของนายยี่หุบ หากผู้ตายขับรถตรงไปก็สามารถทำได้และจะไม่เกิดเหตุชนกันกับรถยนต์โดยสารที่จำเลยขับเมื่อได้รับสัญญาณไฟจราจรสีเขียว และนายยี่หุบเบิกความยืนยันว่ารถจะเลี้ยวขวาต้องจอดรอสัญญาณไฟจราจรซึ่งเป็นลูกศรสีเขียวก่อนจึงจะเลี้ยวได้การที่ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์เลี้ยวขวาในทันทีโดยไม่รอสัญญาณไฟจราจรให้เลี้ยวขวาได้ในขณะที่ทางด้านรถยนต์โดยสารแล่นมามีสัญญาณไฟจราจรสีเขียว จึงเป็นความผิดของผู้ตายเอง จำเลยหาได้ขับรถยนต์โดยสารโดยประมาทไม่

พิพากษายืน