สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา ใช้รถผิดประเภทประกันรถยนต์คุ้มครองหรือไม่ เชิญอ่านได้เลยครับ

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีหลายคนที่นำรถยนต์คันเอาประกันไปใช้งานแบบผิดประเภทกันเป็นจำนวนมาก อาจจะไม่รู้ หรือรู้แล้วแต่ยังทำ เช่น การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น การนำรถไปใช้รับจ้าง ทำเป็นรถโดยสาร หรือนำรถไปให้เช่า ซึ่งหากรถเกิดอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย อาจเข้าข่ายเงื่อนไขข้อยกเว้น ประกันภัยไม่คุ้มครอง

เมื่อรถที่ถูกนำไปใช้รถผิดประเภทเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้โดยสารจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิของประกันภัยภาคบังคับ หรือ พรบ. เท่านั้น

นอกจากผู้โดยสารจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิของประกันภัยภาคบังคับ หรือ พรบ. แล้ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ผู้โดยสาร หรือญาติยังสามารถเรียกร้องกับเจ้าของรถที่ให้บริการใช้รถผิดประเภทได้อีกด้วย

ซึ่งหลังจากการตรวจสอบจนทำให้ทราบความจริงแล้ว ผู้เอาประกันหรือเจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและของตัวเอง แม้ผู้เอาประกันหรือเจ้าของรถจะมีประกันชั้น 1 ก็ตาม

ที่บริษัทประกันภัยไม่ให้ความคุ้มครอง เพราะตอนที่ผู้เอาประกันชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์นั้น ผู้เอาประกันได้ซื้อประกันรถยนต์ในกลุ่มรถยนต์ส่วนบุคคลไป ทำให้ราคาเบี้ยประกันจะต่ำ เพราะใช้รถยนต์คันเอาประกันคนเดียว ดังนั้น เมื่อมีการนำรถยนต์ไปให้เช่า เพื่อหารายได้เสริม จึงถือได้ว่าเป็นการใช้รถผิดประเภท และผิดกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกในเรื่องการถือใบอนุญาตการขับขี่ผิดประเภท

กล่าวโดยสรุป

การใช้รถผิดประเภทความเสียหายต่อบุคคลภายนอกนั้นบริษัทผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกทั้งความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิน แต่ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนบริษัทตามจำนวนที่บริษัทจ่ายแต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ 2000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจครับ ส่วนความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยนั้น บริษัทไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 9.2

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935