Home Authors Posts by admin

admin

183 POSTS 0 COMMENTS

คำร้องขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ยื่นหลังเริ่มสืบพยานแล้วได้หรือไม่

0
คำร้องขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ยื่นหลังเริ่มสืบพยานแล้วได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6295/2558 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 288 จำเลยให้การปฏิเสธ ระหว่างพิจารณาเมื่อสืบพยานประเด็นโจทก์เสร็จแล้ว ในวันนัดฟังประเด็นกลับและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 20 สิงหาคม 2555 นายประดู่ บิดาของนายดาวกระจาย ผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ และทนายผู้ร้องแถลงต่อศาลว่า ผู้ร้องยังประสงค์ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่เนื่องจากทนายผู้ร้องยังไม่ทำคำร้องดังกล่าวจึงขอยื่นคำร้องภายใน 7 วัน นับแต่วันนี้ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าร่วมเป็นโจทก์และอนุญาตให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 7 วัน ต่อมาโจทก์ร่วมยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพและค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดู...

ไม่พอใจบันทึกข้อตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นำคดีมาฟ้องอีกได้หรือไม่

0
ไม่พอใจบันทึกข้อตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นำคดีมาฟ้องอีกได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8220/2563 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43, 157จำเลยให้การรับสารภาพระหว่างพิจารณา นาย ป. โดยนางสาว ห. ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ร้องที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรนอกกฎหมายที่นายทานตะวันผู้ตายรับรองว่าเป็นบุตรยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพ 63,580 บาท ค่ารักษาพยาบาล 17,453 บาท และค่าขาดไร้อุปการะปีละ...

มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ถือเป็นผู้เสียหายในคดีได้หรือไม่

0
มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ถือเป็นผู้เสียหายในคดีได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4526/2546 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉบ ชัยนาท 20 ไปตามถนนชัยนาท-สิงห์บุรี จากจังหวัดชัยนาท มุ่งหน้าไปจังหวัดสิงห์บุรี โดยประมาทด้วยความเร็วสูงถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งหักขวา และมีนายเสลา ขับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน จ ชัยนาท 4199 รออยู่ไหล่ทางเพื่อจะเลี้ยวตัดช่องเดินรถที่จำเลยขับ เพื่อเข้าสู่ช่องเดินรถที่จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชัยนาท เมื่อจำเลยเห็นนายเสลาขับรถจักรยานยนต์ออกจากไหล่ทาง จำเลยควรใช้ความระมัดระวังโดยการชะลอความเร็วรถลง และให้สัญญาณแตรเตือนให้นายเสลาทราบว่ารถที่จำเลยขับกำลังจะแล่นผ่านมา ซึ่งจำเลยอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่โดยจำเลยยังคงขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงไม่ให้สัญญาณแตรเตือน...

แข่งรถในทาง รถที่แข่ง ถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ใน การกระทำความผิดหรือไม่

0
แข่งรถในทาง รถที่แข่งถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4773/2539 โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2537 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยกับพวกได้ร่วมกันกระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลยได้ขับรถจักรยานยนต์ ไปตามถนนเพชรเกษมโดยจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และจำเลยขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวแข่งกับพวกอีกหลายคนซึ่งขับรถจักรยานยนต์อีกหลายคันไปตามถนนเพชรเกษม ในลักษณะแข่งขันความเร็วกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 มาตรา 42, 43, 64 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 134, 160...

ไม่ยอมแจ้งเหตุ แต่นำผู้ตายส่งโรงพยาบาล มีความผิดตามพรบ.จราจรหรือไม่

0
ไม่ยอมแจ้งเหตุ แต่นำผู้ตายส่งโรงพยาบาล มีความผิดตามพรบ.จราจรหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1489/2532 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขับรถยนต์โดยสารประจำทางด้วยความประมาท โดยขับด้วยความเร็วสูงและไม่ระมัดระวังเป็นเหตุให้รถคันที่จำเลยขับเฉี่ยวชนนายเทียนกิ่ง ซึ่งเดินข้ามถนนล้มลงและได้รับอันตรายสาหัสถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา เมื่อจำเลยได้ขับรถยนต์โดยสารประจำทางก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายแก่นายเทียนกิ่ง แล้ว จำเลยไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงทันทีกลับหลบหนีไปเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นเหตุให้นายเทียนกิ่ง ได้รับอันตรายถึงตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑, ๙๑ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา...

เกิดอุบัติเหตุ เพราะไม่ยอมให้รถที่ถึงสี่แยกผ่านไปก่อน ต้องรับผิดหรือไม่

0
เกิดอุบัติเหตุ เพราะไม่ยอมให้รถที่ถึงสี่แยกผ่านไปก่อน ต้องรับผิดหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2689/2530 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขับรถมาตามถนนนครไชยศรีโดยประมาทกล่าวคือ เมื่อจำเลยขับรถมาถึงบริเวณสี่แยกถนนนครไชยศรีตัดกับถนนสวรรคโลกจำเลยไม่ชะลอความเร็วและหยุดรถ ให้รถที่เข้ามาในบริเวณสี่แยกและรถในบริเวณสี่แยกแล่นผ่านไปหมดแล้วจึงขับรถผ่านสี่แยกไป จำเลยได้ขับรถผ่านเข้าสี่แยกด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุให้ชนรถของ ป. ที่ผ่านเข้ามาในบริเวณสี่แยกได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓, ๑๕๗ จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษปรับ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า รถยนต์ของจำเลยและของ ป. ชนกันตรงบริเวณสี่แยกถนนสวรรคโลกและถนนนครไชยศรีตัดกัน...

ขับรถผ่านหมู่บ้านด้วยความเร็วสูง เกิดอุบัติเหตุอ้างไม่ต้องรับผิดได้หรือไม่

0
  ขับรถผ่านหมู่บ้านด้วยความเร็วสูง เกิดอุบัติเหตุอ้างไม่ต้องรับผิดได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3192/2531 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291,91 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 78, 157, 160และคืนรถของกลางให้แก่เจ้าของ จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2522 มาตรา 43, 78,157,...

จอดรถในเวลากลางคืน โดยไม่เปิดไฟ ถือว่าไม่ประมาทได้หรือไม่

0
จอดรถในเวลากลางคืน โดยไม่เปิดไฟ ถือว่าไม่ประมาทได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1666/2514 โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ เป็นภริยานายดำ ปิยางสุ ผู้ตายโจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๖ เป็นบุตร จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๓ จำเลยทั้งสามมีหน้าที่ตรวจตราทางหลวงและงานทางร่วมกัน จำเลยที่ ๑ ที่ ๒...

กลับรถ แล้วเลี้ยวขวาตัดหน้ารถอื่น อ้างเหตุสุดวิสัยไม่ต้องรับผิดได้หรือไม่

0
กลับรถ แล้วเลี้ยวขวาตัดหน้ารถอื่น อ้างเหตุสุดวิสัยไม่ต้องรับผิดได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3557/2531 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300, 91พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 78, 157, 160จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300, 91 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43,...

ห้ามขับรถแชงก่อนถึงทางแยก ศาลฎีกาวางหลักไว้อย่างไรบ้าง

0
ห้ามขับรถแชงก่อนถึงทางแยก ศาลฎีกาวางหลักไว้อย่างไรบ้าง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 826/2533 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์กินทางด้านขวามาด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดผ่านย่านชุมชนและทางแยกที่มีเครื่องหมายจราจรเตือนให้ขับช้า ๆ และห้ามแซง ครั้นถึงบริเวณหน้าสามแยกทางเข้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอยู่ทางขวามือของจำเลยที่ 1 ขณะนั้นจำเลยที่ 1เห็นรถยนต์ของโจทก์ซึ่งขับมาจากทางด้านที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียง เมื่อใกล้จะถึงถนนสายสุโขทัย-พิษณุโลกซึ่งเชื่อมกับทางรถที่โจทก์ขับออกมา โจทก์ได้ขับช้า ๆ ด้วยความระมัดระวังในทางด้านซ้าย เมื่อหัวรถของโจทก์ล่วงล้ำเข้าไปในเส้นทางของถนนสายสุโขทัย-พิษณุโลกเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่ของรถโจทก์ยังคงอยู่ในเส้นทางเดิม เพื่อที่จะออกจากที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว รถของจำเลยที่ 1 ได้หักหลบรถของโจทก์เข้าทางด้านซ้ายแต่ไม่ทัน โดยท้ายรถของจำเลยที่ 1...