Home Authors Posts by admin

admin

206 POSTS 0 COMMENTS

หน้าที่ในการนำสืบ ว่าผู้เอาประกันภัยเมาสุรา จึงไม่ต้องรับผิดเป็นหน้าที่ของใคร

0
หน้าที่ในการนำสืบ ว่าผู้เอาประกันภัยเมาสุรา จึงไม่ต้องรับผิดเป็นหน้าที่ของใคร คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1637/2538 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบธุรกิจประกันภัย (รับประกันชีวิต)และได้ตกลงรับประกันชีวิตประเภทตลอดชีพสะสมทรัพย์พิเศษนายมะม่วง โดยมีโจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2531 คุ้มครองชีวิตนายมะม่วงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เป็นเงิน 400,000 บาทโดยนายมะม่วงระบุให้โจทก์ซึ่งเป็นน้องสาวเป็นผู้รับประโยชน์นายมะม่วงได้ชำระเงินเบี้ยประกันภัยรายปีตามอัตราส่วนจำนวนเงินที่คุ้มครองดังกล่าวแล้วในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย นายมะม่วงได้ขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถยนต์ได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายในวันเดียวกัน โจทก์ในฐานะผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้แสดงเจตนาขอรับเงินจำนวน 400,000 บาท จากจำเลยแต่จำเลยเพิกเฉยไม่ยอมชดใช้ให้ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ได้รับเงินตามสัญญาประกันภัย ขอให้บังคับจำเลยใช้เงินจำนวน436,986.30 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี...

เบิกความเท็จว่าเห็นเหตุการณ์ขณะเกิดอุบัติเหตุ ผิดฐานเบิกความเท็จหรือไม่

0
เบิกความเท็จว่าเห็นเหตุการณ์ขณะเกิดอุบัติเหตุ ผิดฐานเบิกความเท็จหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2027/2526 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งห้าได้ร่วมกันกระทำผิดกฎหมาย โดยจำเลยที่ ๑ที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวน โดยจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ไม่เห็นเหตุการณ์ที่รถยนต์ชนกัน แต่ได้อ้างต่อจำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนว่าเห็นเหตุการณ์ขณะรถยนต์ชนกันโดยชี้จุดที่รถยนต์ชนกันให้จำเลยที่ ๓ ดู ซึ่งไม่ตรงกับจุดที่รถยนต์ชนกันจริง และต่อมาจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่จำเลยที่...

ถูกรถชนพิการตลอดชีวิต ฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่

0
ถูกรถชนพิการตลอดชีวิต ฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1157/2521 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าของรถบรรทุกเล็ก ได้ขับรถชนโจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัสกลายเป็นคนพิการ จึงขอให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งที่โจทก์ต้องเสียไปแล้วและที่จะต้องเสียต่อไปในอนาคตเป็นเวลา 5 ปี   จำเลยทั้งสองให้การว่า เหตุที่เกิดรถชนไม่ใช่ความผิดของจำเลยที่ 1 โจทก์เรียกค่าเสียหายไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง   ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ คือ ค่ารถแท็กซี่ที่ภริยาโจทก์ต้องไปดูแลโจทก์ที่โรงพยาบาลเป็นเงิน 2,250 บาท ค่าจ้างคนดูแล 5,000 บาท...

อุทธรณ์ที่ว่ารถชนกันเป็นเพราะความประมาทอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่

0
อุทธรณ์ที่ว่ารถชนกันเป็นเพราะความประมาทอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 929-930/2525 คดีสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณารวมกัน โดยเรียกบริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด เป็นโจทก์ที่ ๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิชัยพาณิชย์เป็นโจทก์ที่ ๒ นายเฟื่องฟ้า เป็นโจทก์ที่ ๓ เรียกกองทัพบกเป็นจำเลยที่ ๑ สิบเอกมะเกลือ เป็นจำเลยที่ ๒ โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า โจทก์ที่ ๒ เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ก.จ. ๐๖๑๒๓ โจทก์ที่...

ขับรถบรรทุกออกจากจุดจอด ชนกระเด็นไปสองสามเมตร ฟ้องเจตนาฆ่าได้หรือไม่

0
ขับรถบรรทุกออกจากจุดจอด ชนกระเด็นไปสองสามเมตร ฟ้องเจตนาฆ่าได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2292/2541 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(2), 80, 91 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522มาตรา 22, 139, 152 คืนรถบรรทุกหกล้อแก่เจ้าของ จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบกปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุได้กระทำการตามหน้าที่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 296 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 22, 139 (ที่ถูกมาตรา 139(1),...

สัญญาประกันภัยมีแบบหรือไม่ ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่

0
สัญญาประกันภัยมีแบบหรือไม่ ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5133/2542 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับประกันภัยหมู่รถยนต์ของโจทก์รวม 3 คัน คือ รถยนต์อีซูซุหมายเลขทะเบียน 81-0707 ขอนแก่น ในวงเงิน 500,000 บาท รถยนต์อีซูซุหมายเลขทะเบียน 80-9320 ขอนแก่น ในวงเงิน 400,000 บาท และรถพ่วงหมายเลขทะเบียน 82-0311 นครราชสีมา ในวงเงิน 250,000...

หน้าที่ในการเปิดเผยให้ความจริงกับผู้เอาประกันภัยรับรู้ เป็นหน้าที่โดยสุจริตหรือไม่

0
หน้าที่ในการเปิดเผยให้ความจริงกับผู้เอาประกันภัยรับรู้ เป็นหน้าที่โดยสุจริตหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3246-3250/2559 คดีทั้งห้าสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ทุกสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และเรียกจำเลยทุกสำนวนว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 เรียงตามลำดับ โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4...

การฟ้องให้นายจ้างร่วมรับผิด ต้องบรรยายถึงนิติสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

0
การฟ้องให้นายจ้างร่วมรับผิด ต้องบรรยายถึงนิติสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15199-15200/2558 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวมพิจารณาและพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 296/2551 เข้ากับคดีหมายเลขดำที่ 2089/2550 โดยให้เรียกโจทก์ในสำนวนแรกซึ่งเป็นผู้ร้องในสำนวนหลังว่าโจทก์ เรียกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ในสำนวนแรกว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ตามลำดับ และให้เรียกจำเลยในสำนวนหลังว่า จำเลยที่...

ถ้าไม่ได้บรรยายฟ้องในทางการที่จ้าง นายจ้างต้องรับผิดหรือไม่

0
ถ้าไม่ได้บรรยายฟ้องในทางการที่จ้าง นายจ้างต้องรับผิดหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3256/2558 โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 465,613.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 442,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแก่โจทก์เสร็จสิ้น จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 19,700 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 มกราคม 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์...

ความผิดตาม พรบ.จราจรทางบกฯ สามารถขอเป็นโจทก์ร่วมได้หรือไม่

0
ความผิดตาม พรบ.จราจรทางบกฯ สามารถขอเป็นโจทก์ร่วมได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2643/2550 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43, 157 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 จำเลยให้การปฏิเสธ ระหว่างพิจารณานายแตงโม ผู้เสียหายที่ 1 และนายชมนาด ผู้เสียหายที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (4), 157...