นิติบุคคลเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทได้หรือไม่

เมื่อสาขาของนิติบุคคลหรือศูนย์การศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ดังนั้นการหมิ่นประมาทสาขาของนิติบุคคลหรือศูนย์การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถือเป็นการหมิ่นประมาทนิติบุคคลนั้น นิติบุคคลนั้นจึงเป็นผู้เสียหาย

มีคำพิพากษาฎีกาที่ 18162/2557 วิทยาลัย ฉ. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีสภาพเป็นนิติบุคคล ตามพรบสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ. ศ. 2546 มาตรา 4 และตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาจจัดการศึกษาในสาขาวิชาใดนอกสถานที่ตั้งได้

ดังนั้นวิทยาลัย ฉ. ศูนย์นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งของวิทยาลัย ฉ. ที่เปิดสอนนักศึกษาอันเป็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยเท่านั้น

ที่โจทก์ฟ้องกล่าวหาจำเลยว่าหมิ่นประมาทวิทยาลัย ฉ. ศูนย์นครศรีธรรมราชจึงมีผลเป็นการหมิ่นประมาท วิทยาลัย ฉ.นั่นเองวิทยาลัย ฉ.จึงเป็นผู้เสียหายคดีนี้

เมื่อ ว.อธิการวิทยาลัย ฉ. ได้มอบอำนาจให้ บ. แจ้งความดำเนินคดีแก่จำเลย ในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัว ถือว่าวิทยาลัย ฉ. ซึ่งเป็นผู้เสียหายได้ร้องทุกข์แล้ว พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวนและโจทก์มีอำนาจฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 120,121

มีปัญหาคดีความปรึกษา
สํานักงาน เอสซีแอลลอว์ ทนายความ
ทนายอธิป 0917127444
ทนายกานต์สิรี 0815809358