Home Authors Posts by Athip Schumjinda

Athip Schumjinda

420 POSTS 0 COMMENTS

ความรู้กรณีประกันภัยรถยนต์ กับการรับการรับช่วงสิทธิ

0
ความรู้กรณีประกันภัยรถยนต์ กับการรับการรับช่วงสิทธิ  ประเด็นดังกล่าวนี้มีบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๘๐  ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซร้ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น ถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซร้ ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิของตนให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ในการที่เขาจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำนวนวินาศนั้น มาตรา 226 วรรคหนึ่ง  "บุคคลผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ ชอบที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้ รวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นได้ในนามของตนเอง" มาตรา 448 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซร้ ท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ กรณีผู้รับประกันภัยรถยนต์ เมื่อได้ชำระหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ที่รับประกันภัยไว้  เมื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เช่นนี้ผู้รับประกันภัยชอบที่จะเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันที่มีอยู่ในมูลหนี้ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้รับผิดต่อผู้เอาประกันภัย ตามมาตรา...

เพื่อนยืมรถไปใช้ แล้วเอารถไปจำนำ จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือไม่

0
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำในประเด็นที่ว่า เพื่อนยืมรถไปใช้ แล้วเอารถไปจำนำ จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือไม่ หรือมีผลอย่างไรเชิญอ่านได้เลยครับ บทความเรื่องนี้เกี่ยวกับการยืมรถของเพื่อนไปใช้ แต่ไม่ยอมคืน สุดท้ายเอารถไปจำนำคนอื่น เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของรถเป็นอย่างมาก ซึ่งรถส่วนใหญ่ยังผ่อนชำระกับบริษัทไฟแนนซ์อยู่ ข้อเท็จจริงมีว่า จำเลยขอยืมรถยนต์ของนายแดงไปส่งนางขาว แต่พอส่งเสร็จแล้ว กลับไม่นำรถยนต์ไปคืนนายแดง แถมยังเอารถยนต์ไปจำนำกับบุคคลภายนอก ซึ่งนายแดงให้แค่ยืมรถไปทำธุระไม่ใช่ให้นำรถไปจำนำ ซึ่งไม่ตรงตามเจตนาของผู้ให้ยืม นั่นคือนายแดง...

ให้บุคคลอื่นเช่ารถและต่อมาถูกยักยอก ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

0
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำในประเด็นที่ว่า ให้บุคคลอื่นเช่ารถและต่อมาถูกยักยอก ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่ หรือมีผลอย่างไรเชิญอ่านได้เลยครับ จากสถานการณ์ปัจจุบันเชื่อว่าหลายท่านกำลังตกอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะตกงาน ลดเงินเดือน หรือรวมไปถึงการเลิกจ้าง ในขณะที่ภาระยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้าน คอนโด...

ความเสียหายบางส่วน (partial loss) คืออะไร

0
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำในประเด็นที่ว่า ความเสียหายบางส่วน (partial loss) คืออะไร หรือมีผลอย่างไรเชิญอ่านได้เลยครับ ความเสียหายบางส่วน (partial loss) คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์และบริษัทประกันภัยรถยนต์มีการประเมินแล้วว่าความเสียหายดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้รถของคุณกลับมาใช้งานได้เหมือนก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น ส่วนใหญ่การประเมินค่าความเสียหายบางส่วน (partial loss) นี้เรามักจะเห็นได้บ่อยในช่วงที่มีน้ำท่วมหรือเรามีการขับรถลุยน้ำท่วมนั่นเอง เสียหายหนักแต่ไม่ถึง 70%   หากรถของผู้เอาประกันได้รับอุบัติเหตุเกิดขึ้นมา แต่บริษัทประกันภัยรถยนต์นั้นประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วว่า ความเสียหายนั้นประเมินแล้วว่าไม่เกิน 70...

เคลมสด กับ เคลมแห้ง คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร

0
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา เคลมสด กับ เคลมแห้ง คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร เชิญอ่านได้เลยครับ การเคลมประกันภัยรถยนต์จะมีหลายรูปแบบ และแต่ละรูปแบบจะมีขั้นตอนการเคลมที่แตกต่างกันออกไป การเคลมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราขับรถไปเกิดอุบัติเหตุ หรือแจ้งเคลมรอบคัน เรียกว่า เคลมสด หรือ เคลมแห้ง เคลมสด คือ เคลมที่ต้องการพนักงานออกตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุเช่น รถชนรถมีคู่กรณี...

ยังไม่มี“ผู้จัดการมรดก”จะติดต่อขอรับเงินประกันได้หรือไม่

0
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำประเด็นข้อกฎหมายในประเด็นที่ว่า ยังไม่มี“ผู้จัดการมรดก”จะติดต่อขอรับเงินประกันได้หรือไม่ เชิญอ่านได้เลยครับ มรดก คือ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย รวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ของผู้ตาย เช่น ที่ดิน เงินฝากธนาคาร เงินประกัน ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินที่มีผู้อื่นยืมไป หนี้ ภาระติดพันต่างๆ...

กรมธรรม์ประกัน COVID ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ เงินประกันจะตกแก่ใคร

0
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำประเด็นข้อกฎหมายในประเด็นที่ว่า กรมธรรม์ประกัน COVID ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ เงินประกันจะตกแก่ใคร หรือมีผลอย่างไรเชิญอ่านได้เลยครับ ซึ่งกรณีที่ไม่ระบุผู้รับประโยชน์จะมีโอกาสเกิดปัญหากับผู้ที่อยู่ข้างหลัง เช่น แย่งผลประโยชน์จนถึงขั้นฟ้องร้อง หรือในกองมรดกอาจมีคนที่ไม่ต้องการยกผลประโยชน์ให้รวมอยู่ด้วย ดังนั้น ผู้ทำประกันควรระบุผู้รับประโยชน์ให้เรียบร้อย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย สามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนใดๆภายใต้ข้อกำหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามท่ีระบุน้ัน หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย โดยทั่วไปบริษัทประกันจะให้ผู้ทำประกันและผู้รับผลประโยชน์ต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือทางกฎหมาย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการฆาตรกรรมผู้ทำประกันเพื่อหวังเงินประกัน ผู้ทำประกันสามารถระบุชื่อผู้รับประโยชน์ได้ตามที่ต้องการ...

ระยะเวลารอคอย ของประกัน COVID คืออะไร

0
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำประเด็นข้อกฎหมายในประเด็นที่ว่า ระยะเวลารอคอย ของประกัน COVID คืออะไร เชิญอ่านได้เลยครับ จากสถานการณ์ปัจจุบันเชื่อว่าทุกท่านต้องได้ยินข่าวสารจากสื่อต่างๆทางทีวี หรือจากการเลื่อนฟีดข่าวใน Facebook เรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้ทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ จึงต้องการที่จะซื้อประกันเพื่อที่จะคุ้มครองความเสี่ยง ซึ่งในกรมธรรม์จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน คำถามคือ รออะไร รอทำไม...

ขับรถชนเสาไฟฟ้าบริษัทประกันคุ้มครองหรือไม่

0
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา ขับรถชนเสาไฟฟ้าบริษัทประกันคุ้มครองหรือไม่ เชิญอ่านได้เลยครับ ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ขับรถชนเสาไฟฟ้า จนเสาไฟฟ้าเสียหายหรือถึงขั้นรุนแรงจนหักโค่นลงมาทั้งต้น หากเป็นกรณีนี้ผู้ขับขี่ต้องชดใช้ค่าเสียหายบริษัทประกันที่ทำไว้จะให้ความคุ้มครองหรือไม่ การขับรถชนเสาไฟฟ้า ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี แต่เสาไฟฟ้าถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ นั่นก็คือ ของการไฟฟ้า ซึ่งรวมทั้ง การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ขับขี่จึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับหน่วยงานดังกล่าว โดยเบื้องต้น จะต้องจ่ายค่าเสาไฟฟ้า ซึ่งจะคิดราคาตามประเภท ขนาด และพื้นที่ในการติดตั้ง...

บริษัทประกันคุ้มครองเฉพาะกรณีมีใบขับขี่เท่านั้นจริงหรือไม่

0
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา บริษัทประกันคุ้มครองเฉพาะกรณีมีใบขับขี่เท่านั้นจริงหรือไม่ เชิญอ่านได้เลยครับ การขับขี่รถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซต์นั้น โดยปกติจะต้องพกใบอนุญาตขับขี่ หรือที่เรียกว่า “ใบขับขี่”ติดตัวตลอดเวลา ถือเป็นกฎหมายภาคบังคับ หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย ส่วนอัตราโทษขอแยกไปกล่าวถึงในตอนท้าย ขอแยกกรณีของการมีใบขับขี่ได้ดังนี้ กรณีไม่เคยมีใบขับขี่ กรณีนี้ทางบริษัทประกันจะยกเว้นความคุ้มครองในส่วนรถยนต์ของผู้เอาประกันได้ แต่จะต้องชดเชยความเสียหายให้กับบุคคลภายนอก เช่น ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ตามกรมธรรม์ที่ได้ระบุไว้เป็นต้น กรณีคนขับมีใบขับขี่...